Zarządzanie biznesem


Akademia MS Office – kurs obsługi MS Word i MS Excel

Cele szkolenia
Szkolenie przygotuje do samodzielnej obsługi programu Microsoft Excel oraz do samodzielnego wprowadzania, edytowania i analizy danych, tworzenia wykresów czy tabel przestawnych. Szkolenie przygotuje uczestnika do korzystania z funkcji logicznych, statystycznych oraz wykonywania obliczeń za pomocą formuł i funkcji. Szkolenie przygotuje do wykorzystania w codziennej pracy narzędzi MS Office: Word, Teams, OneDrive i SharePoint.

Czas trwania
3 dni (24 godziny zegarowe)

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja i instruktaż prowadznony przez trenera, praca indywidulalna i w grupach. Na życzenie klienta zapewniamy pracę na bezpiecznym sprzęcie komputerowym przeznaczonym do tego szkolenia.


Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych zgodnie z RODO w zakresie dokumentacji oraz IT

Cele szkolenia
Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnego przestrzegania zasad z zakresu przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych. Przygotuje również do samodzielnego wdrażania zasad polityki RODO, polityki bezpieczeństwa w organizacji oraz przygotuje do samodzielnego zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO. Szkolenie wzmocni świadomość zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w realizacji swoich obowiązków.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja i instruktaż prowadznony przez trenera, studium przypadku, praca w grupach.


Social Media w praktyce

Cele szkolenia
Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnego prowadzenia i zarządzania profilami firmowymi na kanałach social media: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn oraz do samodzielnego tworzenia content marketingu, wstawiania postów, wykorzystywania narzędzia promocji w serwisie Facebook, Instagram. Szkolenie przygotuje uczestników również do analizowania ruchu na stronie internetowej i skuteczności wykorzystanych narzędzi.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja i instruktaż prowadznony przez trenera, studium przypadku, praca w grupach.


Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym w praktyce

Cele szkolenia
Szkolenie przygotuje uczestnika do samodzielnego rozliczania czasu pracy kierowców, stosowania przepisów, korzystania z aktualnych systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy, rozliczania delegacji pracowników oraz zleceniobiorców w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz przygotuje uczestnika do prawidłowego obliczania wymiaru czasu pracy.

Czas trwania
1 dzień (8 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja i instruktaż prowadznony przez trenera, studium przypadku, praca indywidualna i w grupach.


Zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców spoza UE do pracy w krajach UE

Cele szkolenia
Szkolenie przygotuje uczestników do stosowania przepisów prawa z zakresu zatrudniania cudzoziemców, dotyczącego m.in. legalizacji pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce czy też klasycznego zezwolenia na pracę jak i również do prowadzenia działań administracyjnych zgodnie z wymogami przepisów prawa aby nie narażać firmy na sankcje czy kary.

Czas trwania
1 dzień (8 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja i instruktaż prowadznony przez trenera, studium przypadku, praca indywidualna i w grupach.