Prawo podatkowe i prawo pracy


Prawo podatkowe

 1. Podstawy polskiego prawa podatkowego
 2. Estoński CIT
 3. Zarząd sukcesyjny
 4. Fundacje rodzinne
 5. SLIM VAT 1-2-3
 6. Polski Ład 1-2-3
 7. Podatek minimalny w CIT od 2024 r.
 8. Przegląd obowiązków podatkowych dla przedsiębiorców
 9. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - praktyczny przewodnik
 10. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - główne aspekty
 11. VAT w Polsce - zasady i wyjątki
 12. Rozliczanie podatku akcyzowego
 13. Podatek od nieruchomości - jak go prawidłowo zrozumieć
 14. Procedura podatkowa - praktyczne aspekty
 15. Zmiany w przepisach dotyczących podatków w Polsce
 16. Sposoby optymalizacji podatkowej dla firm
 17. Podatek od czynności cywilnoprawnych – jak go prawidłowo zrozumieć
 18. Podatki lokalne w Polsce
 19. Planowanie podatkowe - strategie dla przedsiębiorstw
 20. Podatek od spadków i darowizn
 21. Zasady działania urzędów skarbowych
 22. Przepisy podatkowe dotyczące organizacji non-profit
 23. Transfery międzynarodowe i podatki
 24. Podatek od środków transportowych - kluczowe informacje
 25. Skutki niewłaściwego rozliczania podatków
 26. Rola biegłego rewidenta w audycie podatkowym
 27. Interpretacje indywidualne w prawie podatkowym
 28. Prawo podatkowe a prawo cywilne – przecięcia
 29. Podatki w handlu elektronicznym
 30. Ewidencja podatkowa – jak prowadzić?
 31. Odpisy amortyzacyjne a prawo podatkowe
 32. Podatek dochodowy od osób prawnych – praktyczne aspekty
 33. Prawo podatkowe w sektorze budowlanym
 34. Podatek od towarów i usług - szkolenie zaawansowane
 35. Sankcje i kary w prawie podatkowym
 36. Prawo podatkowe a finanse publiczne
 37. Prawo podatkowe a finanse lokalne
 38. Cła i opłaty celne w prawie podatkowym
 39. Procedura podatkowa - szkolenie zaawansowane
 40. Spory podatkowe – jak je rozwiązywać?
 41. Ochrona praw podatnika w postępowaniu podatkowym
 42. Nowe technologie a prawo podatkowe
 43. Ustawa o podatku od towarów i usług
 44. Przygotowanie do kontroli podatkowej
 45. Międzynarodowe prawo podatkowe - wprowadzenie
 46. Schematy podatkowe – jak je rozpoznać?
 47. Rola doradcy podatkowego w procesie optymalizacji podatkowej
 48. Oszustwa podatkowe – jak je rozpoznać i zapobiegać
 49. Prawo podatkowe w branży e-commerce
 50. Inwestycje zagraniczne a prawo podatkowe
 51. Ustawa o rachunkowości a prawo podatkowe
 52. Zmiany w prawie podatkowym a planowanie podatkowe
 53. Optymalizacja podatkowa w branży IT
 54. Prawo podatkowe w branży finansowej
 55. Podatek od wynagrodzeń i zasiłków
 56. Ceny transferowe w praktyce podatkowej
 57. Rola urzędu skarbowego w zasobach podatkowych
 58. Prawo podatkowe a prawo pracy
 59. Prawo podatkowe a prawo spółek
 60. Zasady ustalania podstawy opodatkowania
 61. Zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji
 62. Prawo podatkowe a prawo konkurencji
 63. Ustawa o podatku rolnym i leśnym
 64. Podatek od gier
 65. Podatki w branży górniczej i energetycznej
 66. Wprowadzenie do podatków pośrednich
 67. Prawo podatkowe w branży nieruchomości
 68. Prawo podatkowe a prawo zamówień publicznych
 69. Zakres odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
 70. Zasady ustalania stawek podatkowych
 71. Skargi i wnioski w postępowaniu podatkowym
 72. Kodeks karny skarbowy - praktyczne aspekty
 73. Prawo podatkowe w branży turystycznej
 74. Prawo podatkowe a ochrona środowiska
 75. Ustawa o podatku od spółek osobowych
 76. Wymiar sprawiedliwości w sprawach podatkowych
 77. Podatki w branży motoryzacyjnej
 78. Umowy międzynarodowe a prawo podatkowe
 79. Prawo podatkowe w branży medycznej i farmaceutycznej
 80. Specyfika opodatkowania stowarzyszeń i fundacji
 81. Prawo podatkowe w sektorze ubezpieczeń
 82. Podatki w e-sporcie i grach komputerowych
 83. Zasady zwrotu nadpłat podatkowych
 84. Prawo podatkowe a innowacje technologiczne
 85. Podatek od wartości dodanej dla usług cyfrowych
 86. Specyfika podatków w branży spożywczej
 87. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - szkolenie zaawansowane
 88. Aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej
 89. Prawo podatkowe a prawo karne
 90. Prawo podatkowe a prawo konstytucyjne
 91. Opodatkowanie działalności inwestycyjnej
 92. Prawo podatkowe w sektorze publicznym
 93. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - szkolenie zaawansowane
 94. Zasady opodatkowania działalności kulturalnej i artystycznej
 95. Ceny transferowe - szkolenie zaawansowane
 96. Prawo podatkowe a ochrona danych osobowych
 97. Prawo podatkowe w branży technologicznej
 98. Ewidencja i dokumentacja podatkowa
 99. Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja i instruktaż prowadznony przez trenera, studium przypadku, praca w grupach.


Kurs Kadrowy

Cele szkolenia
Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnej obsługi spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategię zarządzania pracownikami. Dodatkowo szkolenie przygotuje do stosowania przepisów dotyczących zatrudniania pracowników, rozliczania czasu pracy, rozwiązywania stosunku pracy, charakteryzowania regulaminów wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja i instruktaż prowadznony przez trenera, studium przypadku, praca w grupach.