Warsztaty dla menadżerów


Kompetencje menedżera 4.0

Cele warsztatu
Warsztat, który przygotowuje uczestników do pracy w obszarze wymaganych, kluczowych kompetencji menedżera przyszłości – od obszaru postawy poprzez umiejętności menedżerskie do obszaru wiedzy. Warsztat skierowany jest zarówno do doświadczonych jak i aplikujących na stanowisko menedżerskie uczestników.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.


Lider a menedżer

Cele warsztatu
Na tym warsztacie kluczowe jest rozpoznanie swojej roli w zespole. Kim jestem? Liderem czy menedżerem? Jakie cechy osobowości wzmacniają moje kompetencje? Jak je rozwijać? Po czym poznam, jaką pełnię rolę? Warsztat mający na celu rozpoznanieswojej roli w zespole i rozwój kompetencji menedżerskich oraz przywódczych.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.


Style zarządzania a etapy rozwoju pracowników

Cele warsztatu
Warsztat oparty na teorii Przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do przyjmowania odpowiedniego stylu zarządzania w zależności od etapu rozwoju kompetencji pracownika.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.


Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Cele warsztatu
Celem warsztatu jest stworzenie synergii w zespołach multigeneracyjnych oraz poznanie różnic w sposobie komunikowania się, motywowania i zarządzania pracownikami różnych pokoleń. Korzyścią dla organizacji z tego warsztatu jest poprawa efektywności poprzez czerpanie siły z różnorodnych zespołów, lepsze zrozumienie różnic komunikacyjnych i dopasowanie komunikatów do odbiorcy.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.