Profile osobowości


Profil zachowań PERSOLOG® - tendencje zachowań D-I-S-K

Model osobowości PERSOLOG® opisuje i wyjaśnia ludzkie zachowania  w konkretnych sytuacjach w oparciu o tendencje zachowań D–I–S-K  (Dominacja, Inicjatywność, Stałość, Krytyczność).

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zwiększenie samoświadomości uczestników, aby w jak najbardziej skuteczny i efektywny sposób wykorzystywali swoje talenty i zasoby na poszczególnych stanowiskach pracy w celu wzmocnienia i poprawy współpracy a także zwiększeniu produktywności przedsiębiorstwa.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty oparte na wykonanych indywidualnych testach osobowości (profilach osobowości) wspierane miniwykładami trenera oraz ćwiczeniami w grupach.


Model FRIS® -  opis różnorodności sposobów myślenia i działania

Model FRIS® opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY. Wyjaśniają one, jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest poznanie indywidualnych stylów myślenia i stylów działania według Modelu FRIS® , poznanie stylów myślenia w kontekście grupy, identyfikacja talentów indywidualnych i zespołowych a także rozwiązywanie trudnych sytuacji między osobami o różnych stylach myślenia.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty oparte na wykonanych indywidualnych testach (stylach myśleniai) wspierane miniwykładami trenera oraz ćwiczeniami w grupach.