Obsługa klienta


Profesjonalna obsługa klienta

Cele szkolenia
Doskonała obsługa stanowi wyróżnik eksponujący działalność biznesową, którą możemy uzyskać dzięki efektywnie wykształconym umiejętnościom komunikacji i budowania długofalowych relacji z klientami. Ten warsztat przeznaczony jest dla osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią zarówno osobiście, jak i przez telefon, budowaniem relacji z klientami, pracowników sprzedaży, przedstawicieli handlowych, opiekunów kluczowych klientów (Key account manager) oraz menedżerów sprzedaży.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności budowania relacji z klientem na bazie profesjonalnej obsługi, z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb klientów. Uczestnicy podczas szkolenia kształtują umiejętności radzenia sobie z obiekcjami oraz z trudnymi sytuacjami, dzięki czemu efektywniej zrealizują założone cele nawiązanego kontaktu. Rozwijają również umiejętność rozpatrywania reklamacji oraz obsługi posprzedażowej.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji nagrywane kamerą, praca w grupach.


Budowanie i zarządzanie relacjami z klientem

Cele szkolenia
Podczas warsztatu uczestnicy nabędą umiejętności nawiązywania stałej współpracy klientami, rozwijania i podtrzymywania relacji z klientami. Na warsztacie zostaną wskazane metody radzenia sobie z tzw. najtrudniejszymi klientami.

Celem warsztatu jest wyrobienie odpowiednich nawyków związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem właściwej relacji biznesowej pomiędzy pracownikiem a klientem. Podczas szkolenia omówimy  znaczenie właściwego zarządzania relacjami z klientem przez pryzmat cyklu życia klienta, zdiagnozujemy czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na relacje z klientem, wskażemy, w jaki sposób należy wspierać się w tym procesie systemem klasy CRM oraz nauczymy Cię rozpoznawać typy klientów i ich wpływ na działalność Twojej organizacji. Warsztat ma na celu rozwój kompetencji w zakresie komunikacji z klientem oraz wzrost umiejętności sprzedażowych.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji nagrywane kamerą, praca w grupach.


Szkoła profesjonalnej sprzedaży

Cele szkolenia
Warsztat w praktyczny sposób koncentruje się na poszczególnych elementach procesu sprzedaży. Przede wszystkim jest to kształtowanie własnej postawy i motywacji. Warsztat pomoże uczestnikom rozwinąć umiejętności rozpoznawania i wzbudzania potrzeb klientów, prezentacji korzyści oraz ceny. Celem warsztatu jest poszerzenie repertuaru kompetencji zawodowych uczestników, przy jednoczesnym, silnym ugruntowaniu ich wewnętrznej motywacji do pracy, nabycie umiejętności najskuteczniejszej formy badania potrzeb klientów, praktycznego zastosowania technik prowadzenia rozmowy handlowej, budowania atmosfery zaufania w drodze do pozyskania lojalnych klientów.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji nagrywane kamerą, praca w grupach.