Zaangażowanie

Jednym z kluczowyh warunków sukcesu firmy jest poziom zaangażowania jej pracowników. Zaangażowani pracownicy

  • są oddani pracy i firmie,
  • są entuzjastyczni i energiczni,
  • są pozytywnie nastawieni do pracy,
  • posiadają poczucie wpływu,
  • mają inicjatywę,
  • są wytrwali.

Zatem, wyższe zaangażowanie pozwala przy takich samych zasobach osiągać znacząco lepsze wyniki. Wg. raportu Hewitt Associates zysk operacyjny przedsiębiorstw zatrudniających wysoko zaangażowanych pracowników jest o blisko 20% większy od średniej.