Współpraca

Skuteczna współpraca zakłada przede wszystkim sprawną komunikację, bieżący dostęp do niezbędnych informacji a także wzajemny szacunek i poczucie odpowiedzialności. Wszystkie te elementy służą osiągnięciu wspólnego celu. Niezależnie od różnych charakterów, sytuacji czy konfliktów wszyscy członkowie zespołu grają do jednej bramki. Oczywiście podstawą sprawnego funkcjonowania zespołu jest precyzyjne i wyraźne określenie celu.